You are here

Types of Shops

bank
banka  (BANKa)

bakery
pekárna  (PE-kahr-na)

bookstore
knihkupectví  (KNIH-kupets-tvee)

butcher
řeznictví  (RZBEZ-nyits-tvee)

chemist
lěkarná  (LEH-kah-rna)

deli
lahůdky  (LA-hoo-dki)

department store
obchodni dům  (OP-khod-nyee-doom)

grocery store
potraviny  (POT-ra-vini)

glass
sklo  (sklo)

hairdresser for woman, for man
kadeřnivctví  (KA-derzh-nyits-tvee), holič  (HO-lich)

market
trh  (trkh)

newsstand
novinový stánek  (NO-vi-novee STAH-nek)

post office
pošta  (POSH-ta)

supermarket
samoobsluha  (SA-mo-ob-slu-ba)

tobacconist
tabák  (TA-bahk)

travel agency
cestovní kancelář  (TSES-tov-nyi KANTSE-laarzh)