You are here

Special Occasions

Happy Birthday
Vše nejlepší k narozeninám (VSHEE NAY-lep-she KA NA-ro-ze-nee-nam

Merry Christmas and Happy New Year
Veselé vánoce a šťastný nový rok (VE-se-lee VA-note-se A SHTa-snee NO-vee ROK)

Happy Easter
Veselé Velikonoce (VE-se-lee VE-li-ko-note-se)