You are here

Jack Stack

Former CEO, Česká Spořitelna Bank